CHAMP ENGRISH

ก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะช่วยให้คนไทยได้เรียนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพและพูดได้จริง จึงดำเนินการเป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่เน้นการสนทนา ภายใต้รูปแบบ เรียนง่าย พูดได้จริง ด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ผ่านการวิจัยและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จนครอบคลุมทุกด้านเพื่อคนไทยในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งเหมาะสำหรับผู้เรียนทุกวัย ตั้งแต่เด็กนักเรียน นักศึกษา จนถึงวัยทำงาน เราจึงได้รับการยอมรับจากองค์กรชั้นนำของประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ในการส่งบุคคลการเข้าอบรมกับทางสถาบัน และได้รับผลตอบรับอย่างดีเยี่ยมมาโดยตลอด

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ ที่เปิดให้บริการมายาวนานกว่า 6 ปี และขยายธุรกิจมากกว่า 35 สาขาในปัจจุบัน ด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบธรรมชาติ ที่ได้รับมาตรฐานและการรองรับ

ภายใต้ คอนเซปท์ “เรียนง่าย พูดได้จริง”

VISION

To be No.1 in English language learning institution in Asia

ก้าวสู่อันดับหนึ่ง ของผู้ที่ช่วยให้คนไทยพูดภาษาอังกฤษได้อย่างอัตโนมัติ

MISSION

  • ขยายศูนย์แชมป์อิงริชให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
  • พัฒนาหลักสูตรการเรียนและการสอนอย่างต่อเนื่อง
  • ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
  • สร้างระบบบริหารงานและระบบ คุณภาพเพื่อมาตรฐานเดียวกัน

CHAMP

ORGANISATIONAL CULTURE

ทางสถาบันแชมป์อิงริช มีหลักสูตรและคอร์สเรียนที่หลากหลาย ตอบสนองทุกความต้องการของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก สำหรับนักเรียนนักศึกษา หลักสูตรสำหรับผู้ใหญ่และคนทำงาน รวมทั้งเพื่อการทำธุรกิจกับชาวต่างชาติ ไปจนถึงหลักสูตรสำหรับพัฒนาบุคลากรของบริษัท

สอนอย่างแตกต่าง

การสอนของแชมป์อิงริช เราไม่ได้มุ่งเน้นการจดคำศัพท์ หรือสอนนั่งท่องแกรมมาร์ แต่เรามุ่งเน้นในการแก้ไขปัญหาของเรียนภาษาอังกฤษของคนไทยที่เรียนมานานกว่า 15 ปี แต่ไม่สามารถสื่อสารได้และนำไปใช้งานจริงไม่ได้ ดังนั้นทุกหลักสูตรของเราจึงได้มีการทดสอบภาษาอังกฤษของผู้เรียนแต่ละคนเพื่อทำการวิเคราะห์และวางแผนการเรียนให้เหมาะสมกับพื้นฐานการเรียนของนักเรียนแต่ละคน เพื่อให้มั่นใจได้ว่านักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จในการเรียน และไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ของแต่ละคนได้

มากด้วยประสบการณ์

เพื่อให้มั่นใจในการสอนเราได้ดำเนินการคัดเลือกคุณครูที่มีความสามารถในระดับสูง เข้าใจภาษาอังกฤษอย่างลึกซึ้งจากมหาวิทยาลัยชั้นนำและมากประสบการณ์ทั้งคุณครูชาวไทยที่เข้าใจในปัญหาและพฤติกรรมการเรียนรู้ของคนมาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับนักเรียน และคุณครูชาวต่างชาติ ที่จะช่วยสร้างความคุ้นเคยและความั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษและสามารถสื่อสารได้อย่างเจ้าของภาษา เน้นการสอนสดทุกคลาสเพื่อให้นักเรียนมั่นใจได้ว่านักเรียนทุกคนสามารถเข้าใจอย่างแน่นอน

หลากหลายรูปแบบ

รูปแบบการเรียนกลุ่มขนาดเล็ก หรือเรียนการเรียนแบบตัวต่อตัว  ด้วยระบบการสอนในรูปแบบผสมผสมผสาน การเรียนรู้ในห้องเรียน และเรียนเสริมผ่านกิจกรรม ให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้จริงในชีวิตประจำวัน และสื่อการเรียนรู้พร้อมเทคนิคการสอนเฉพาะคนไทยเท่านั้น แม้จะมีพื้นฐานน้อยหรือไม่มีพื้นฐานเลยก็สามารถเรียนรู้และเห็นผลลัพธ์ได้เช่นกัน

ปัจจุบันสถาบันสอนภาษาแชมป์อิงริช เปิดให้บริการมากกว่า 35 สาขาทั่วประเทศไทยเพื่อรองรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษทั่วประเทศไทย ซึ่งแต่ละสาขาเราเน้นเรื่องมาตรฐานในการเรียนการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันซึ่งมีการตรวจสอบอย่างละเอียด นอกจากนั้นเรายังมีนักเรียนที่ประสบความสำเร็จจากสถาบันไปแล้วมากกว่า 5,000 คน เราจึงได้มั่นใจและกล้ารับประกันผลลัพธ์ทุกคอร์สเรียน ว่าเรียนกับแชมป์อิงริชแล้ว “พูดได้จริง”

เป้าหมายในอนาคต

มุ่งสู่การเป็น “สถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำในด้านการสนทนา ที่พัฒนามาเพื่อคนไทย
ให้คนไทยพูดภาษาอังกฤษได้ง่ายและพูดได้จริง”

มุ่งมั่นการพัฒนาอนาคต
สามารถเทสวัดระดับภาษาได้ฟรี